PDF

Firma TEGMA powsta?a w 1990r. pocz?tkowo zajmuj?c si? konserwacj? elektronicznych systemw wykrywania po?aru i monta?em central telefonicznych firmy Mikrotel.
Od 1992r. g?wny profil dzia?alno?ci to budowa i konserwacja systemw antenowych telewizji satelitarnej i naziemnej dla potrzeb sieci kablowych, hoteli, pensjonatw i osb fizycznych.
Montujemy wie?e kratowe,maszty aluminiowe i stalowe pod anteny telewizyjne, internetowe, radiokomunikacyjne i kamery telewizji przemys?owej.

Prowadzimy monta? i uruchamianie ma?ych stacji telewizyjnych dla potrzeb sieci kablowych, hoteli i osb fizycznych.?wiadczymy us?ugi pomiarowe w zakresie regulacji i naprawy sieci telewizji kablowych.W oparciu o sprawdzony system masztw kratownicowych budujemy i uruchamiamy punkty dostepowe szybkiego internetu na terenach wiejskich.Prowadzimy sprzeda? i monta? paneli fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych ma?ej mocy.

Tegma (2009)