Nasza oferta skierowana jest do:
- telewizji kablowych, korzystaj?cych z w?asnego systemu anten telewizyjnych i satelitarnych;
- hoteli, pensjonatw posiadaj?cych lub buduj?cych w?asny system telewizji hotelowej;
- firm i jednostek bud?etowych korzystaj?cych z ??czno?ci radiowej i cyfrowej transmisji danych;
- osb fizycznych chc?cych kompleksowo rozwi?za? problem anten satelitarnych i telewizyjnych.