Referencje PDF Drukuj

POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY instalacje teletechniczne - referencje
.
UPC -Polska system antenowy stacji czo?owej - referencje

NATOWSKI KOD PODMIOTU  GOSPODARKI NARODOWEJ

Z przyjemno?ci? informujemy i? firmie TEGMA-Tadeusz Sirocki zosta? przydzielony Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity)-1869H.
Przydzielony kod jest wyr?nikiem firmy w Systemie Kodyfikacyjnym NATO-NCS.
Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej nadany zosta? przez Wojskowe Centrum  Normalizacji,Jako?ci i Kodyfikacji.Przyznawany jest podmiotom gospodarki narodowej,ktrych dzia?alno?? gospodarcza zwi?zana jest z asortymentem wyrobw obronnych objetych klasyfikacj? wg
KWO  oraz ?wiadczeniem us?ug na rzecz obronno?ci.