MASZTY KRATOWNICOWE STALOWE 450X450X450mm do 50m


 

 

Maszty kratownicowe stalowe 450x450x450mm wykonane z rur i profili stalowych  cynkowanych ogniowo .Kratownica składa się z  6 lub 3 metrowych  elementów o wadze 130 lub 60kg  montowanych na placu budowy i umożliwia postawienie konstrukcji o wysokości do 50m.Podstawa masztu i kotwy do olinowania są zakotwione w fundamentach betonowych.Olinowanie z linek stalowych ocynkowanych o średnicy 5mm mocowanych co 6m .Odciągi są zakotwione  na odległości  do 25m od podstawy dla 48m masztu.Wysoka sztywność i niska skrętność masztu powoduje że znajduje on  zastosowanie przy montażu profesjonalnych kamer termowizyjnych,  anten telekomunikacyjnych i internetowych .CENNIK MASZTÓW KRATOWNICOWYCH  450x450x450mm-do 50 m

  • Podstawa masztu
cena netto 580,-PLN
  • Sekcja dolna kratownicy
cena netto 1500,-PLN
  • Sekcja środkowa kratownicy
cena netto 1200,-PLN
  • Sekcja górna kratownicy
cena netto 1400,-PLN
  • Projekt techniczny
cena netto 2000,-PLN

Ceny elementów w wersji podstawowej malowane farbą podkładową.Na życzenie klienta malujemy maszt farbami epoksydowymi lub cynkujemy ogniowo.Zapewniamy transport i montaż konstrukcji.


-maszt 18m-masa konstrukcji 390 kg-cena netto 4480,-       montaż netto 4500,-

-maszt 24m-masa konstrukcji 520 kg-cena netto 5680,-       montaż netto 6000,-

-maszt 30m-masa konstrukcji 650 kg-cena netto 6880,-       montaż netto 7000,-

-maszt 36m-masa konstrukcji 780 kg-cena netto 8080,-       montaż netto 8300,-

-maszt 42m-masa konstrukcji 910 kg-cena netto 9280,-       montaż netto 9300,-

-maszt 48m-masa konstrukcji 1040 kg-cena netto 10480,-   montaż netto 10300,-

W cenę montażu wliczono koszt olinowania masztu.Koszty transportu do uzgodnienia.

*ceny katalogowe netto

MASZTY KRATOWNICOWE STALOWE 1000X1000X1000mm do100m
Maszt stalowy o wysokości do 100m w formie kratownicy przestrzennej wykonanej z rur o średnicy 76,1x3
o przekroju trójkąta równobocznego o boku 1000mm.Maszt składa się z segmentów o długości 6m cynkowanych ogniowo,łączonych przy pomocy kołnierzy na śruby M10.Maszt jest posadowiony na stopie stalowej składającej się z czterech łaczonych ze sobą części.Stopa zakończona jest przegubem zapewniającym dwa stopnie swobody.Segment dolny masztu jest połączony z podstawą za pomocą czterech śrub.Segment końcowy masztu jest zakończony szpicem z odgromnikiem.Podstawa masztu i kotwy do olinowania są zakotwione w fundamentach betonowych.Olinowanie z linek stalowych o średnicy 10mm ocynkowanych mocowanych do co drugiego segmentu masztu za pomocą szekli i zacisków.Odciągi są zakotwione w ziemi w trzech okręgach o średnicy  15m,30m i 50m rozstawionych co 90 stopni.


-masa całkowita masztu 100m- 5769 kg

-masa olinowania                       - 1230 kg

-masa podstawy i kotew             -1371 kg


-cena masztu zgodnego z opisem                            - 55000,-PLN netto

-cena pomalowania w biało-czerwone pasy           - 4000,-PLN netto

-cena oświetlenia masztu                                            - 3000,-PLN netto

-cena projektu technicznego masztu                         - 3000,-PLN netto

-cena montażu                                                               - 22000,-PLN netto


Maszty wymagają projektu budowlanego i podlegają zgłoszeniu budowlanemu.

Podstawa prawna:
Art.29 ust1 pkt 27-Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.
Art.30 ust1 pkt 3b-Zgłoszeniu właściwemu organowi wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3m na obiektach budowlanych.