Stacja czo?owa HIRSCHMAN CSE 2000 zalecana jest do zasilania ma?ych osiedli mieszkaniowych, hoteli, o?rodkw wypoczynkowych nie przekraczaj?cych 2000 abonentw i 80 kana?w telewizji analogowej. Zwarta modu?owa konstrukcja u?atwia monta?, serwis i rozbudow? stacji. Wymienne modu?y pozwalaj? na dostosowanie sie do wymaga? ka?dego klienta. Przy pomocy modu?u steruj?cego umieszczonego wewn?trz stacji bazowej instalator ma mo?liwo?? zaprogramowania kana?w wyj??iowych od S02 poprzez kana?y specjalne, hiperbend do K69.

Stacja pracuje w systemie analogowym i cyfrowym w zale?no?ci od montowanych modu?w.

OFEROWANE MODU?Y I WYPOSA?ENIE DODATKOWE

Przemiennik TV analog / PAL                 CHT 2000M 2-kana?y k5-12 k21-69=>S02-K69

Przemiennik TV cyfrowa / PAL              CHC 2022 S1 2-kana?y CQFDM=>PAL S02-K69

Przemiennik TV cyfrowa / QAM             CHC2022 QN 2-kana?y CQFDM=>QAM 16-256

Odbiorniki satelitarne QPSK / PAL        CHD 2022 MI1 2-kana?y,1CI, 950-2150 Mhz=>S02-K69

CHD 2022 S1 2-kana?y FTA  B/G 950-2150 Mhz=>S02-K69

Odbiorniki satelitarne QPSK / QAM       CHD 2022 Q 2-kana?y  950-2150Mhz=>110-860 Mhz QAM 16-256

CHD 2022 QN 2-kana?y 950-2150Mhz=>110-860 Mhz QAM 16-256

Modulator AV / PAL                                    CHM 2000 M 2-kana?y D/K mono S02-K69

Wzmacniacz FM                                          CHV 2000 U  88-108 Mhz


katalog wyrobw pdf