Proponowana stacja czo?owa firmy TELEVES sk?ada si? z modu?w, w ktrych producent umie?ci? tuner satelitarny z kieszeni? CI, modulator jednowst?gowy z syntez? cz?stotliwo?ci lub przemienniki telewizji analogowej i DVB-T. Konfiguracja stacji umo?liwia budow? dowolnego zestawu dopasowanego do indywidualnych potrzeb klienta. Modu?y umieszczone SA w standaryzowanych obudowach z zasilaczem lub przy wi?kszej ich ilo?ci w szafach rakowych. Mo?liwy jest zdalny nadzr nad stacj? czo?ow? po dodaniu MODEMU IP i do??czeniu Internetu przez sie? LAN lub GSM. W zakres zdalnej obs?ugi wchodzi regulacja kana?w i poziomw wyj?ciowych stacji, zmiana parametrw pracy tunerw satelitarnych oraz ocena sprawno?ci dzia?ania poszczeglnych modu?w. Stacja wyposa?ona jest w uk?ad WATCH-DOG umo?liwiaj?cy szybki restart po zaniku sygna?u z satelity. Proponowane urz?dzenia umo?liwiaj? szybk? integracj? z systemami p?atnej telewizji PAY-TV montowanej w hotelach i ?atwe dostosowanie systemu do MULTIKASTU DVB-T, ktrego budowa ruszy?a w roku  2009. Modu?owy system budowy stacji TELEVES u?atwia szybk? rozbudow? i napraw?, zalecana do obs?ugi ma?ych osiedli,hoteli lub o?rodkw wczasowych. Producent udziela 2-letniej gwarancji.


 

 


OFEROWANE
MODU?Y I WYPOSA?ENIE DODATKOWE

Zasilacz T03/T05 standard karta katalogowa pdf.
Odbiornik cyfrowy-modulator QPSK-PAL karta katalogowa pdf.
Modulator stereo QPSK-PAL karta katalogowa pdf.
Modulator AV stereo karta katalogowa pdf.
Modulator QPSK-QAM karta katalogowa pdf.
Modu? kontrolny CDC karta katalogowa pdf.

Wzmacniacz hybrydowy karta katalogowa pdf.

Skrzynka instalacyjna T-05
Programator PCT Karta katalogowa pdf