Montujemy systemy antenowe telewizji satelitarnej i naziemnej dla potrzeb sieci kablowych, hoteli , pensjonatw i osb fizycznych. Nasz? ofert? opieramy o sprz?t sprawdzonych producentw gwarantuj?cych odpowiedni? jako?? i poziom technologiczny oferowanych wyrobw. Dzieki d?ugoletniemu do?wiadczeniu i zdobytej wiedzy mo?emy zaproponowa? naszym klientom optymalne rozwi?zania funkcjonalne i cenowe.


  • Wykonujemy projekty instalacji dla hoteli, pensjonatw, o?rodkw wczasowych, obiektw biurowych.
  • Wykonujemy projekty instalacji do zbiorczego odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej.
  • Zapewniamy doradztwo techniczne i pomiary sygna?u telewizyjnego oraz satelitarnego w celu wst?pnej oceny jako?ci sygna?u i kosztw budowy systemu.
  • Zapewniamy kompleksowy monta? zgodny z dokumentacj? lub projektem w?asnym inwestora.
  • Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.