Stacja kompaktowa VDH6 to wyrb specjalnie przygotowany do obs?ugi obiektw hotelowych,o?rodkw wczasowych lub niewielkich osiedli. Jednostka centralna wyposa?ona w modu? sterowania po dodaniu maksymalnie czterech paneli typu SLAVE umo?liwia budowe 30-kana?owej stacji telewizyjnej.
OFEROWANE MODU?Y I WYPOSA?ENIE DODATKOWE
:

Modu? satelitarny QPSK / PAL CI programy FTA i kodowane VDH 702/703/703N karta katalogowa


Modu? przemiany naziemnej  -odbir TV analogowej z nadajnikw naziemnych karta katalogowa


Modu? satelitarny QPSK / PAL programy FTA VDH722/723
karta katalogowa

Modulator sygna?u AV  pod?aczenie kamer,DVD,zewnetrznego tunera SAT karta katalogowa


Wzmacniacz radiowy FM 88-108 Mhz karta katalogowa


Telewizory hotelowe PHILIPS LCD   TV+RADIO specjalny pilot z blokada funkcjkarta katalogowakarta katalogowa 1

 

 Niewielkie rozmiary,modu?owa konstrukcja i prostota obs?ugi w po?aczeniu z doskona?a jako?ci? firmy TRIAX zapewniaj? d?ug? bezawaryjna prace urz?dzenia.