Maszt kratownicowy lekki wykonany z odpornego na korozje stopu aluminium. Nie wymaga konserwacji, do monta?u nie potrzeba ci??kiego sprz?tu, ca?o?? sk?ada sie z 4 lub 6m segmentw montowanych na placu budowy. Konstrukcja masztu osadzona jest na dwuosiowej podstawie u?atwiaj?cej poziomowanie masztu. Maszt w pionie utrzymuje kilkapoziomw lin stalowych kotwionych do pod?o?a
.Maksymalne oferowane wysoko?ci masztuw lini technologicznej 420x420x420mm to 36m a w lini technologicznej 450x450x450mm to 50m,na zamwienie dostepne konstrukcje o wysoko?ci 120mz kratownicy 1000x1000x1000mm.
Aluminiowe maszty kratownicowedoskonale sprawdzaj? sie jako no?niki anten radiokomunikacyjnych iinternetowych.Stosowane bardzo cz?sto pod systemy pomiarowe elektrowni wiatrowych i automatyczne meteorologicznestacje pomiarowe.


Zapewniamy zakup wyrobw ,transport, monta? konstrukcji i systemu anten. Wykonujemy roboty dodatkowe zwi?zane z uruchomieniem radiolinii czy punktw dost?powych.Udzielamy 12 m-cy gwarancji.


CENY MASZTWMASZT ALUMINIOWY420X420X420mm -monta? do wysoko?ci36m

- Maszt 12 m- masa konstrukcji 24 kg -cena netto 1580,- monta? netto 800,-

- Maszt 16 m- masa konstrukcji 32 kg -cena netto 2050,- monta? netto 1100,

-Maszt 20 m- masa konstrukcji 40 kg -cena netto2520,- monta? netto1400,-

- Maszt 24 m- masa konstrukcji 48 kg -cena netto 2990,- monta? netto 1700,-

- Maszt 28 m- masa konstrukcji 56 kg -cena netto 3460,- monta? netto 2000,-

- Maszt 32 m- masa konstrukcji 64 kg -cena netto 3930,- monta? netto 2400,-

- Maszt 36m- masa konstrukcji 72 kg -cena netto 4400,- monta? netto 3000,-

KOMPLETACJA MASZTU

- segmenty konstrukcji 2m lub 4 m w zale?no?ci od wersji
- przegubowa podstawa masztu
- dokumentacja techniczna masztu

MASZT ALUMINIOWY450X450X450mmmonta? do wysoko?ci 50m

- Maszt 12 m- masa konstrukcji 120 kg -cena netto 4700,- monta? netto 1600,-

- Maszt 18 m- masa konstrukcji 180 kg -cena netto 6400,- monta? netto 2300,-

-Maszt 24 m- masa konstrukcji 240 kg -cena netto 8000,- monta? netto 3000,-

-Maszt 30 m- masa konstrukcji 300 kg -cena netto 9700,- monta? netto 3600,-

-Maszt 36m- masa konstrukcji 360 kg -cena netto 11360,- monta? netto 4300,-

-Maszt 42m- masa konstrukcji 420 kg -cena netto 13000,- monta? netto 4950,-

-Maszt 48m- masa konstrukcji 480 kg -cena netto 14600,- monta? netto 5580,-

MASZT ALUMINIOWY 1000X1000X1000mm monta? do wysoko?ci 120m


Maszty produkowane na zamwienie-prosimy o kontakt