MASZTY RUROWE Z ODCI?GAMI Z LIN STALOWYCHZe wzgl?du na przenoszone drgania mechaniczne i du?e obci??enia statyczne wyst?puj?ce przy pracy elektrowni wiatrowych wykonujemy maszty z rur stalowych o wysokiej wytrzyma?o?ci. ?rednice uzale?niamy od przenoszonych obci??e? i dopasowujemy podmocowanie elektrowni wiatrowej.Maszty o wysoko?ciach do 9m wykonujemy w odcinkach 2m,3m,4.5m dostosowanych do ?ycze? i mo?liwo?ci transportowych klienta,maszty 12m i 18m wykonywane s? w odcinkach 4m i 6m. Wszystkie oferowanewyroby cynkujemy ogniowo co zapewnia zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji na oko?o 20 lat.Na ?yczenie klienta zamiast cynkowania pokrywamy maszty pow?okami malarskimi.Ceny netto zale?ne od ilo?ci i sposobu wyko?czenia masztu.

- elektrownia ok.300W-maszt 6m rura 48x2.9 ,podstawa z zawiasem 500x500x 12mm - od 990,-

-elektrownia ok.500W-maszt 6m rura 89x3.25,podstawa z zawiasem 500x500x12mm- od 1130,-

-elektrownia ok.1-2kW -maszt 6m rura 114x6 podstawa z zawiasem 500x500x12mm -od 1215,-

-elektrownia ok.1-2kW-maszt 9m rura 114x6 podstawa z zawiasem 500x500x12mm - od 1850,-

-elektrownia ok 1-2kW-maszt 12m rura 114x6 podstawa z zawiasem 500x500x12m - od 2350,-

-elektrowniaok.2-3kW -maszt 9m rura 133x4 podstawa z zawiasem 500x500x12mm -od 2450,-

-elektrownia ok.2-3kW-maszt 12m rura 133x4 podstawa z zawiasem 500x500x12mm -od 2800,-

-elektrownia ok 3-5kW -maszt 9m rura 273x7.1 podstawa z zawiasem 940x940x12mm -od 5700,-

-elektrownia ok3-5kW -maszt 12m rura 273x7.1 podstawa z zawiasem 940x940x12mm-od 6950,-

-elektrownia ok 10kW-maszt12m rura 324x7.1 podstawa z zawiasem 940x940x12mm- od 8800,-

-elektrownia ok 20kW-maszt 18m rura 355x8 podstawa z zawiasem 1260x1260x16mm- od 14400,-