Read moreStacja kompaktowa VDH6 to wyrb specjalnie przygotowany do obs?ugi obiektw hotelowych,o?rodkw wczasowych lub niewielkich osiedli. Jednostka centralna wyposa?ona w modu? sterowania po dodaniu maksymalnie czterech paneli typu SLAVE umo?liwia budowe 30-kana?owej stacji telewizyjnej.

Więcej…
 


Read more Stacja czo?owa HIRSCHMAN CSE 2000 zalecana jest do zasilania ma?ych osiedli mieszkaniowych, hoteli, o?rodkw wypoczynkowych nie przekraczaj?cych 2000 abonentw i 80 kana?w telewizji analogowej. Zwarta modu?owa konstrukcja u?atwia monta?, serwis i rozbudow? stacji.

Więcej…
 

Read more

Proponowana stacja czo?owa firmy TELEVES sk?ada si? z modu?w, w ktrych producent umie?ci? tuner satelitarny z kieszeni? CI, modulator jednowst?gowy z syntez? cz?stotliwo?ci lub przemienniki telewizji analogowej i DVB-T. Konfiguracja stacji umo?liwia budow? dowolnego zestawu dopasowanego do indywidualnych potrzeb klienta. Modu?y umieszczone SA w standaryzowanych obudowach z zasilaczem lub przy wi?kszej ich ilo?ci w szafach rakowych. Mo?liwy jest zdalny nadzr nad stacj? czo?ow? po dodaniu MODEMU IP i do??czeniu Internetu przez sie? LAN lub GSM.
Więcej…