Maszty kratownicowe stalowe

Maszty kratownicowe stalowe 450x450x450mm wykonane z rur i profili stalowych cynkowanych ogniowo. Kratownica składa sie z 6 lub 3 metrowych elementów o wadze 130 lub 60kg montowanych na placu budowy i umożliwia postawienie konstrukcji o wysokości do 50m. Podstawa masztu i kotwy do olinowania są zakotwione w fundamentach betonowych.Olinowanie z linek stalowych ocynkowanych o średnicy 5mm mocowanych co 6m. Odciągi są zakotwione na odległości do 25m od podstawy dla 48m masztu. Wysoka sztywność i niska skrętność masztu powoduje że znajduje on zastosowanie przy montażu profesjonalnych kamer termowizyjnych, anten telekomunikacyjnych i internetowych.

Wysokość masztuMasa konstrukcji
18 m390 kg
24 m520 kg
30 m650 kg
36 m780 kg
42 m910 kg
48 m1040 kg

Elementy składoweMasa netto
Masa całkowita5769 kg
Olinowanie1230 kg
Podstawa + kotwy1371 kg

 

Maszty wymagają projektu budowlanego i podlegają zgłoszeniu budowlanemu.

Podstawa prawna:
Art.29 ust1 pkt 27-Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.
Art.30 ust1 pkt 3b-Zgłoszeniu właściwemu organowi wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3m na obiektach budowlanych.