Przeglądy

Przeglądy techniczne masztów i wież antenowych

 Zakres przeglądu obejmuje: 

1. Sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji wieży lub masztu oraz konstrukcji pomocniczych ( konstrukcje pod anteny, kamery itp.)
2. Wizualne sprawdzenie 100 % połączeń spawanych i 100 % połączen śrubowych
3. Sprawdzenie kluczem dynamometrycznym 10% połączeń śrubowych
4. Sprawdzenie stanu powłok antykorozyjnych
5. Kontrola lin naciągowych i ściągaczy śrubowych oraz ścisków linowych
6. Wykonanie dokumentacji fotograficznej
7. Opracowanie protokołów określających stan techniczny poszczególnych masztów
8. Wyszczególnienie ewentualnych prac naprawczych i wykonanie drobnych napraw.
9.Pomiar pionowości masztu

Podstawa prawna:

 Utrzymanie obiektów budowlanych Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 89 poz. 414) informujemy, że budowle, wolno stojące, maszty antenowe (rozdział 1 art. 3 pkt. 3) powinny być w czasie użytkowania poddawane okresowej kontroli, co najmiej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności: elementów budowli i instalacji narażonych na szkodliwy wpływ atmosferyczny i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania (rozdział 6 art. 62 pkt. 1a). Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414